دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد خليلي كلاس توليد صنعتي دارند مي رساند
 
كلاس نامبرده فردا مورخ 28 ارديبهشت ماه تشكيل نمي گردد و جلسه بعدي مورخ 95/3/4 مي باشد.