سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان امتحان عملي درس كاربرد نرم افزارهاي ترسيمي خانم اسدي،
 
روز دوشنبه مورخ 95/3/3 در زمان ساعت كلاسي اين درس و زمان تحويل پروژه در هفته آتي مي باشد.