سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس جبرانی تاریخ شهر و شهرسازی در جهان استاد سیداف روز چهارشنبه 95/02/29ساعت 16الی18 در کلاس 215تشکیل می گردد.