چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۳ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس جبرانی سمینار مسایل شهری خانم زنجانی  روز سه شنبه 95/03/04ساعت 12الی13/30و 13/30الی15 در کلاس 214تشکیل می گردد.