چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۴ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس جبرانی متره و برآورد و پروژه استاد رضا جوادی روز پنج شنبه 95/03/06ساعت 13الی15در کلاس 213تشکیل می گردد.