چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس جبرانی برنامه ریزی منطقه ای استاد ریاضی روز چهارشنبه  95/03/05ساعت 9/30الی11در کلاس 313تشکیل می گردد.