پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاس های استاد توفیقی روز پنج شنبه مورخ 95/03/06تشکیل نمی گردد و جبرانی آن مطابق برنامه ذیل برگزار می گردد.
 
سه شنبه 95/03/04ساعت 14/30الی 16  کلاس 214 
 
چهارشنبه 95/03/05ساعت 16/30الی 18   کلاس 111