پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاس های  استاد محمدحسن علیجانی و علی علیجانی روز شنبه مورخ 95/03/01تشکیل نمی گردد.