پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاس های استاد امامقلی روز پنج شنبه مورخ 95/03/06تشکیل نمی گردد و جبرانی آن مطابق برنامه ذیل برگزار می گردد.
 
دو شنبه 95/03/03ساعت 13الی 15  کلاس 213 
 
سه شنبه 95/03/04ساعت 14الی 16   کلاس 213