شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاس های  استاد علی اکبر نظری  در روزهای دوشنبه 95/03/03و سه شنبه 95/03/04 تشکیل نمی گردد.
 
امتحانات عملی ایشان هفته آینده برگزار می گردد.