شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس  تاريخ شهر و شهرسازي در جهان استاد سیداف روز سه شنبه 95/03/04 تشکیل نمی گردد و آخرین جلسه این کلاس روز سه شنبه 95/03/11 از ساعت 4الی17/30و17/30الی19تشکیل می گردد.