سه شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس فوق العاده آمار و احتمالات مهندسی گروه عمران خانم حیدری روز چهارشنبه 95/03/05ساعت 13الی16در کلاس 212برگزار می گردد.