چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۸ | چاپ | نامه الکترونیک

ساعت حضور سركار خانم مروت (مدير گروه محترم رشته معماري) در ایام امتحانات به شرح ذیل می باشد.
 
سه شنبه مورخ 95/03/25 از ساعت 8 الی 13
دوشنبه مورخ 95/03/31  از ساعت 8 الی 13  
 
دانشجويان مي توانند جهت كركسيون و .... در زمانهاي تعيين شده  بايشان مراجعه نمايند.