چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد وحيدي درس نرم افزارهاي ترسيمي دارند مي رساند
 
زمان امتحان روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 در زمان ساعت كلاسي مي باشد.
 
حضور كليه دانشجويان الزامي است.