چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس جبرانی طرح 5 استاد نجفی روز دو شنبه 95/03/10ساعت 14/30الی18 در آتلیه 5 تشکیل می گردد.