شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۴ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان  پایان ترم نقشه کشی4 استاد باباشاوردی روز چهارشنبه 95/03/12ساعت 8صبح برگزار می گردد.