يكشنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۰ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که کارگاه شهرسازی 3 با استاد سیداف دارند می رساند جلسه کرکسیون فوق العاده روز چهارشنبه  95/04/02 ساعت 11صبح در آتلیه 3برگزار می گردد .
 
 
تحویل پروژه کارگاه 3شهرسازی روز دوشنبه 95/04/12ساعت 12 در آتلیه 3برگزار می گردد.