سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان امتحان GIS استاد حسن دوست به شرح ذيل مي باشد:
 
دانشجوياني كه شنبه ها كلاس داشتند امتحان روز شنبه مورخ 5 تير ماه 95 ساعت 14 تا 16
 
و دانشجوياني كه سه شنبه ها كلاس داشتند امتحان روز شنبه مورخ 5 تير ماه 95 ساعت 16 الي 18
 
برگزار مي گردد.