پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با استاد شریعتی پروژه راه اخذ کرده اند می رساند آخرین مهلت تحویل پروژه روز یکشنبه 95/03/30 ساعت 10صبح  در کتابخانه می باشد.