دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان استاد حسام حامدی که نسبت به برگه های خود اعتراض دارند می رساند:
زمان حضور ایشان روز چهارشنبه 95/04/02 ساعت 11 الی 13 می باشد