چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

جلسه تحویل پروژه های فولاد و بتن خانم حسینی فرد یکشنبه 95/4/6 ساعت 9الی 10برگزار میگردد.
 
عدم حضور دانشجو به منزله غیبت در امتحان میباشد.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
جلسه تحویل کارآموزی دانشجویان خانم حسینی فرد روز یکشنبه 95/4/6 ساعت 10الی 11برگزار میگردد
حضور دانشجویان الزامی میباشد.