شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان استاد حسام حامدی که نسبت به برگه های خود اعتراض دارند می رساند:
 
زمان حضور مجدد ایشان روز سه شنبه 95/04/08 ساعت 11 الی 13 می باشد.