شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كاظم زاده پروژه راه دارند مي رساند
 
زمان تحويل روز دوشنبه مورخ 14 تير ماه 95 ساعت 9 الي 11 مي باشد.