سه شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۰ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان استاد علی علیجانی که نسبت به برگه های خود اعتراض دارند می رساند:
 
زمان حضور ایشان روز چهارشنبه  95/04/09 ساعت 11 الی 15 می باشد.