شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

آخرین مهلت تحویل پروژه های فولاد و بتن و کارآموزی خانم حسینی فرد  روز یکشنبه 95/4/13 ساعت 9الی10میباشد.