سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند دانشجوي محترم سركار خانم مينا قيصري
 
باتوجه به آخرين مهلت تحويل پايان نامه تا پايان شهريور ماه 95،
 
لطفا نسبت به ارائه پروپزال حداكثر تاپايان تيرماه وتحويل رساله تاپايان شهريورماه اقدام نماييد.