يكشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان تحويل پروژه طرح 4 استاد فاضلي 
 
روز يكشنبه مورخ 3 مرداد ماه ساعت 10 الي 12 مي باشد.