دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان با استاد شریعتی پروژه راهسازی و پروژه راه اخذ کرده اند می رساند جلسه توجیهی روز شنبه 95/04/26ساعت 10صبح  درکلاس 312برگزار می گردد.