سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان شهرسازی که واحد مدل ها و روش های کمی با خانم مجتهدزاده دارند :
 
كلاس ياد شده در روز دوشنبه ساعت 8 الي 13 تشكيل مي گردد  و حضور دانشجويان راس ساعت 8 الزامي است.
 
در ضمن کتاب مدلهای کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان انتشارات دانشگاه تهران در روز 95/4/28 الزامي است.