سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 تحویل پروژه فولاد و بتن با استاد شعبانیان می رساند زمان تحویل پروژه روز شنبه 95/05/02ساعت 10 الی 12 در کلاس 111برگزار می گردد.