شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی ، پروژه فولاد و بتن با استاد وحدانی  می رساند زمان دفاع  روز شنبه 95/05/02به صورت زیر در کلاس 313 برگزار می گردد. 
 
 کارآموزی  ساعت 14/30
پروژه فولاد و بتن ساعت 15/30