شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع دانشجویانی که در ترم تابستان با استاد احسان مرادی درس دارند می رساند، کلاسهای ایشان به شرح زیر برگزار می گردد.
 
مدار الکترونیکی :
سه شنبه ها، 4/22، 4/29، 5/5، 5/12، 5/19 از ساعت 8 تا 13 و شنبه 5/2، 5/16 از ساعت 13:30 تا 18:30
 
مدارالکتریکی :
 سه شنبه ها، 4/29، 5/5، 5/12، 5/19 از ساعت 13:30 تا 18:30 و یکشنبه ها 4/27، 5/3، 5/10 ساعت 8 تا 13
 
برای هر دو کلاس فوق یک جلسه حل تمرین نیز هماهنگ می گردد.
 
ساعت حضور برای مراجعه دانشجویان جهت مشاوره : شنبه 5/2،5/16 از ساعت 9 تا 13 و یکشنبه 4/27، 5/3 از ساعت 13:30 تا  17