شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس ریاضی مهندسی استاد عادلی در روزهای دوشنبه 95/04/28 و شنبه 95/05/02 تشکیل نمی گردد.