دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۲ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان  با استاد کاظم زاده  پروژه راه  اخذ کرده اند می رساند جلسه توجیهی روز دوشنبه 95/05/18 ساعت 14الی  17 در کلاس 111 برگزار می گردد.