دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان ميان ترم معادلات ديفرانسيل استاد عليجاني
 
دوشنبه مورخ 11 مرداد ماه راس ساعت 11 صبح تشكيل مي گردد.
 
توجه: عدم مراجعه به منزله كسب نمره صفر مي باشد.