دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
كلاس جبراني درس مدلها و روشهاي كمي استاد مجتهدزاده؛
 
روز شنبه مورخ 2 مرداد ماه از ساعت 8 لغايت 13 تشكيل مي گردد.
 
 
 
و اسامي دانشجويان رشته شهرسازي كه در ليست حذفي ترم تابستان قرار گرفته اند:
 
زهرا پوربهرام
دينا جمشيدي
ناهيد حق وردي
راميار حيدري
معصومه فتح خاني
بهنام كوچكي
ندا مافي