سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع دانشجویان درس انقلاب اسلامی  استاد ابراهیمی میرساند کلاس یکشنبه 10 مرداد به سه شنبه 12 مرداد ساعت13/30 الی 19 موکول شد.