دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

كلاس آشنايي با منابع اسلامي ( تفسير موضوعي قرآن ) استاد عابدینی روز دوشنبه 95/05/11تشكيل نمي گردد و جبراني آن متعاقبا اعلام مي گردد.