دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان جلسه توجيهي پروژه راه استاد كاظم زاده
 
روز دوشنبه مورخ 95/5/18 ساعت 14 الي 17 مي باشد.