شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان با استاد شریعتی پروژه راهسازی و پروژه راه اخذ کرده اند می رساند جلسه تحویل  روز سه شنبه 95/05/26ساعت 10 صبح برگزار می گردد.