سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

كلاس آشنايي با منابع اسلامي ( تفسير موضوعي قرآن )استاد عابدینی روز دوشنبه 95/05/25 از ساعت  13/30الی 19تشكيل مي گردد و حضور دانشجویان الزامی می باشد.