يكشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۵ | چاپ | نامه الکترونیک

نمرات ميان ترم درس رياضي مهندسي آقاي عادلي
 
(از 10 نمره)
 
9311534
3
9111613
6
9411505
2
9221613
3
9328602
1.5
9321523
2
9311514
1
94386902
6.5