شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان حضور مدیر گروه عمران، روز یکشنبه مورخ 95/06/14 ساعت 8-12 می باشد.
..............................................
 
اصلاحیه چارت تحصیلی دانشجویان کارشناسی پیوسته عمران:
درس اصول مدیریت ساخت به ارزش ۲ واحد برای دانشجویان این رشته قابل اخذ می باشد.
..............................................
 
اصلاحیه چارت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران:
درس محیط زیست جایگزین درس آزمایشهای مخرب و غیرمخرب دانشجویان ترم سوم میگردد و ترم آینده قابل اخذ می باشد.