سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع  مي رساند "جناب آقاي قلعه پرداز" جهت تحويل پروژه و ....
 
فردا روز چهارشنبه مورخ 24 شهريور ماه  از ساعت 12 لغايت 14 در موسسه حضور دارند.