شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۳ | چاپ | نامه الکترونیک

دفاع پروژه  سازه های فولادی و کارآموزی استاد وحدانی روز شنبه 95/07/03  ساعت 15/30 برگزار می گردد.