يكشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 قابل توجه دانشجويان پروژه راه استاد كاظم زاده
 
 زمان جلسه توجيهي پروژه راه روز شنبه مورخ 10 مهر ماه از ساعت 12 الي 14 و
 
زمان تحويل آن در همين روز از ساعت 15 الي 17 مي باشد.