يكشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 دانشجوياني كه با استاد فاضلي در ترم 942 (بهمن ماه 94) طرح 4 داشته اند مي رساند،
 
جهت دريافت پروژه هاي خود مي توانند در روزهاي شنبه مورخ 10 مهر ماه و يكشنبه مورخ 11 مهر ماه مراجعه فرمايند.