يكشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۴ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس طراحي شبکه حمل و نقل شهري خانم مجتهد زاده روز دوشنبه 95/07/26تشکیل نمی گردد. و جبرانی آن روز شنبه 95/08/01 از ساعت 10/30الی 12/30 در کلاس 219 برگزار می گردد.
 
ضمنا کلاس بعداز ظهر خانم مجتهد زاده برگزار می گردد.