دوشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

كلاس جبرانی زبان ماشین و اسمبلی استاد قلعه پرداز روز چهارشنبه 95/08/05 از  ساعت 13 الی 18 در کلاس 317 برگزار می گردد.