پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۲ | چاپ | نامه الکترونیک

كلاس جبرانی نظریه و روش های طراحی  آقای دکتر سامه روز پنج شنبه 95/08/13 از  ساعت 13 الی 17 در کلاس 314 برگزار می گردد.